2016. július 15., péntek

Első Mandala Hálózat Nyári Találkozó - Ludastó

A 2016-os év első félévére már az ország hat városában (Pécsett, Debrecenben, Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten és Budapesten) rendszeresen kerültek megrendezésre Mandala körök. A kibontakozó szellemi mozgalom – a Mandala Kör Hálózat – bővülése miatt Rácz Géza úr, a Mandala körök védnöke és a Kagylókürt folyóirat főszerkesztője speciális képzésre hívta a körök szervezőit és koordinátorait.


A rendhagyó három napos találkozóra Ludastón július 15-17. került sor. Minden városból érkeztek Mandala kör tagok és olyan új érdeklődők is meghívást kaptak a képzésre, akik szeretnének a saját lakóhelyükön a jövőben Mandala kört létrehozni. Így Zalaegerszeg és Győr is képviseltette magát.

A Mandala kör olyan spirituális alapokon szerveződő közösség, amelynek tagjai számára a Kagylókürt folyóiratban lefektetett, a tradícióban gyökerező, egyetemes szellemiség az irányadó. A Mandala kör tagjai ezeket az elveket elfogadják, mindennapi életükbe igyekeznek beépíteni és másokkal is megosztani. (Mandala Hálózat - Alapvetések 1.)
 


Összesen nyolc városból tizenöten voltak jelen, kiegészülve Váray Lászlóval, aki ütőhangszeres művész, tanár, zeneszerző és zenekutató, a Kagylókürt folyóirat állandó szerzője. Nevéhez fűződik az első, pázmándfalui Mandala kör megalapítása is.
 

Bővebben a pázmándfalui Mandala körről a Kagylókürt folyóirat honlapján lehet olvasni: Gondolatok a pázmándfalui Mandala Baráti Kör alakulásáról
 

A pénteki megérkezés és esti beszélgetés után, a szeminárium jellegű műhelymunka a második napon kezdődött. Azok, akik maguk is szeretnének Mandala kört szervezni valódi betekintést nyertek abba, hogyan zajlik le egy Mandala kör.
 

Rácz Géza úr, a Kagylókürt főszerkesztője és a Mandala Hálózat védnöke vezette a képzést, biztos szellemi alapokat adva a résztvevőknek. Külön hangsúlyt kapott az egyes körök által táplált erőtér, a tradíció és a tudás őrzésének és hiteles megosztásának szerepe.
 

A Mandala Hálózat szellemi hátteréről bővebben a Kagylókürt 56. számában megjelent Paradigma cikkben lehet olvasni.
 

Még az ebéd előtt sor került az emléklapok átadására, amely elismerte a Mandala kör tagjainak eddigi munkáját.
 


Az elmélet és gyakorlat egyensúlya jellemezte az egész képzést és ez így maradt a szombati nap második felében is. A közösen megfogalmazott értékek – a Mandala kör alapvetései – képezték az elméleti bázist, amelyre a gyakorlat épült. Az egész napos aktív figyelem után kreatív kikapcsolódást jelentettek a szituációs feladatok, ahol a résztvevők egy-egy Mandala kört modelleztek. A sok vicces szituáción túl azonban sor került a hibák, hiányosságok megvitatására. A „színészek” és a „nézők” közösen vitatták meg, hogyan lehet kezelni egy-egy kényes helyzetet, hogyan lehet bevonni a beszélgetésbe az újonnan érkezőket.
 

A találkozó utolsó napja az átfogó célok megfogalmazásának jegyében telt. A közös irány lefektetése után az egyes körök felvázolták jövőbeni terveiket.


Egy eredményes és inspiráló képzést tudhatunk magunk mögött, amely a szűk időkorlátok ellenére is nagyon hatékonyan tudta megvalósítani a találkozó céljait.
- Az egyes körök tagjai megismerhették egymást és az általuk képviselt egyéni hangulatot.
- Tisztázódtak a közös célok és megfogalmazásra kerültek az alapvetések,
- Az új érdeklődők pontos információkat kaptak, hogy becsatlakozhassanak a mozgalomba
- Meghatároztuk a rövid- és középtávú céljainkat egy-egy városra lebontva és a mozgalom szintjén is.
- Felmerült az igény a közös adatbázis és egy honlap létrehozására.
A Mandala kör hitvallása: "Mentsd át az élet szentségének fenntartását, mentsd át a dinasztikus gondolkodást, mentsd át a szellem erejének nagy titkát, mentsd át a szeretet hatalmát s nem a hatalom szeretetét, mentsd át a szent helyek erejét, mentsd át a tiszta szándék isteni viszonzásának bizonyosságát, őrizd az értékeket, a maradandót műveld, s a helyén kezeld a mulandót!” (Mandala Hálózat – Alapvetések 7.)