2015. február 26., csütörtök

Az önismeret - XXIV. Mandala kör Pécsett

A pécsi Manala kör ezúttal egy örökké aktuális témát választott a szokásos hó végi összejövetelére. Újra lehetőség adódott az egyre inkább klubfoglalkozást öltő program során, hogy a résztvevők töltekezzenek és lelkesítsék egymást a szellemi kultúra építésére. A beszélgetés kiindulópontját ezúttal is a Kagylókürt folyóirat egyik cikke szolgáltatta.A Mandala kör nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szabad beszélgetés keretei között a Kagylókürt olvasóköre is maradjon. Arra ösztönözzük a tagokat, hogy olvassák a folyóiratunkat, együtt beszélgetünk a témákról és lehetőséget adunk arra, hogy a főszerkesztővel közösen gondolkodjanak, illetve kérdéseket tehessenek fel a cikkekkel kapcsolatban.

"Az önvizsgálat, önreflexió, s az ebből fakadó önismeret olyan tengely, ami valóságos világfaként szolgálhat, márpedig a világfa összeköti a földet az éggel."
Mi sem lehet gyakorlatibb és fontosabb kérdés, mint az önismeret. A Kagylókürt 61. száma ezt a témát járja körül, és ez mindenképpen fontos kérdés azoknak, akik a világ és önmaguk megértésén fáradoznak.


A felvetett kérdések fontosak, a válaszok gyakorlatiasak. Kiderült, hogy az összegyűlt 10-12 ember milyen sokféleképpen látja önmagát és másokat is. Az önismeret tükör, amelyet sokszor mások felé fordítunk, és a saját hibáinkat másokra vetítjük. Szívünk tükrét azonban magunk felé kell irányítanunk, majd összegyűjtenünk a bátorságunkat és nyitott szívvel belenéznünk. Amit ott látunk feladat egész életünkre. Az út első lépése...


A február 26-i találkozónak hangulatos lezárást adott, hogy egyik önkéntes tagunk különleges meglepetéssel készült a jelenlévőknek. Egy kosárra való színes idézetet hozott a Mandal kör résztvevői számára. Mindenki egyedileg elkészített, díszen csomagolt papírt húzhatott, amelyen egy-egy elgondolkodtató sor ált. Bár az idő kicsit elszaladt, mégis mindenki maradt még egy kicsit, hogy gyönyörködjön a válogatott Shakespeare és Goethe idézetekben.

Annyira sikeresnek éreztük az ötletet, hogy a jövőben akár a Mandala kör állandó elemévé is válhat.

2015. február 21., szombat

A debreceni Kagylókürt Mandala Kör megalakulása

 A debreceni Kagylókürt Mandala Kör alapító alkalmát 2015. február 21-én a Carpe Diem Teaházban tartottuk meg. Az ötlet még decemberben született, amikor Rácz Géza, a Kagylókürt folyóirat főszerkesztője városunkba látogatott, és a 62. szám legfrissebb példányait hozta el teaházi asztalunkra. Különleges, forró teánk mellett beszélgettünk az új szám cikkeiről.

Szendrei László történészt megkértük, beszéljen pár szót nemrég megjelent könyvéről, melynek címe: „A magyarok istene”. Aztán a Kagylókürtbe írt történelmi témájú cikkéről kérdeztük, ami az I. Világháborút értelmezi új nézőpontból „Száz év és az elvetett magok” címmel.

Ezután elterveztük, hogy rendszeresen összejövünk hasonló filozófiai eszmecserét tartani, mert nem maradhatnak feldolgozatlanul azok a gondolatébresztő témák, melyeket a Kagylókürt folyóirat vet föl. Megbeszéltük, hogy három cikkből kiindulva három kiselőadással készülünk, majd mindegyiket közösen megvitatjuk..Az elképzelés tehát megvalósult. Még ha nem is minden a papírforma szerint – a tervezett két órából négy óra lett végül –, de egyikünk sem bánta, hogy sötétedésre ért haza.

Tizenkét fős társaságunk – újabb különleges teák mellett – beszélgetett a tudás mibenlétéről, India szent könyveiről, a történetírás céljáról és hitelességéről, végül a szeretetről és a szerelemről, az életünkben betöltött szerepükről.Reméljük, egy hónap múlva újra találkozunk!

Februári dob és mantrameditáció Pécsett

Tenkei Imre vezetésével ismételten egy különleges óind mantra és ősmagyar gyógyító dobmeditáció részesei lehettünk. Mintegy majdnem 20 ember vett részt ezen a különleges rendezvényen, amely a pécsi Jógaházban került megrendezésre, február 21-én délután 17 órai kezdettel. Egy résztvevő gondolatai 

Az esemény egy ráhangoló dobmantrával kezdődött majd ősmagyar dalokat zengtünk az éterbe, hogy utat találjon az égbe. A legizgalmasabb és a mantrameditációk során újdonságként a nap sugarait megformázva egy körbe feküdtünk, úgy hogy a fejünk a középpont felé mutasson.  A dob finom megszólaltatásával a dobos körbejárta a kialakított élő mandalát. Teljesen átható érzület részesei lehettünk, és éreztük, hogy testünk és lelkünk újult energiákkal töltődik fel.A mantrák és fohászok közepette közösen füstölőt és mécsest gyújtottunk, így létrehoztunk egy belső, békés kört a rohanó nagyvilágban.

A mantrameditáció után a Jógaház kedvesen vendégül látott egy meleg teára és finom süteményre.

Köszönöm, hogy részt vehettem!

2015. február 14., szombat

Isteni kegyelem – kerekasztal beszélgetés a Szintézis Szabadegyetemen

A Szintézis Szabadegyetemmel több évre visszamenő kapcsolatot ápol a Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány, amelynek képviseletében több ízben vettünk részt az általuk szervezett ismeretterjesztő és oktató programokon. Ezúttal február 14-én egy kerekasztal beszélgetésre invitálták Rácz Gézát, alapítványunk kurátor elnökét.


A beszélgetés a Szabadegyetem 2014-ben indult egy éves integrált, önismereti képzésének keretei között zajlott. Az oktatásra havi egy-egy hétvége keretében kerül sor, a fő téma az elmúlás és elvesztés időszakainak megélése.

Február 14-15. hétvége a sorozat 5. alkalma a téma teológiai-spirituális vonatkozásait tárgyalta. A két napos oktatás az Isteni kegyelem összefoglaló címet kapta. Ezen belül két napra lebontva az ábrahámi vallások túlvilágképeiről, illetve a hit és a transzcendencia kérdésköreiről tudhattak meg többet a hallgatók.


A tárgyalt kérdések

• Egy életünk egy halálunk?
• Halál utáni lét a lineáris és ciklikus vallásokban
• A keresztény megváltás és isteni kegyelem
• Mennyek és poklok
• Az ábrahámi vallások túlvilágszemlélete: a zsidó másvilág, a keresztény túlvilág, az iszlám pokol és paradicsom
• A hit és az ima ereje, ill. szerepe a haldoklás és a gyász folyamatában
• Transzmutáció a Hermetikában
• Transzcendenciára nyíló kapuk, és az ego halála: egység- és istenélmények


Kerekasztal beszélgetés

A szombati alkalom nyitott napnak számított, így nem csak a kurzus résztvevői vehettek részt a kerekasztal beszélgetésen, melynek témája: Bűn és erény, halál és feltámadás a keresztény hitben, a lélektan és a keleti vallások tükrében. A résztvevőket 10:20-ra várták az IBS Office Center színháztermébe.
„Európai kultúránk hitvilágát alapvetően az ábrahámi vallások szemlélete határozza meg, amelyek az időben részben egymásra épültek, így sok hasonló vonás fedezhető fel bennük. A zsidó, a keresztény és az iszlám vallást történeti, vagy lineáris vallásoknak is nevezik, ami ellentétben a ciklikus szemléletű keleti vallásokkal az ember földi létét egyszerinek tartja.”
Rácz Géza úr főképpen az indiai vallások szemléletével kapcsolatban osztotta meg ismereteit a hallgatósággal.


Közreműködött dr. Nagy Pál Szabolcs, római katolikus teológus. A beszélgetést Paulinyi Tamás moderálta.A beszélgetésről készült videó felvétel megtekinthető a Youtube-on.
A Szintézis Szabadegyetem weboldala.