2015. március 28., szombat

II. Kagylókürt Mandala Kör Debrecenben

 A debreceni Kagylókürt Mandala Kör második alkalmát március 28-án tartottuk meg Debrecen belvárosában, a Carpe Diem Teaházban.


Szendrei László történész-rovatvezetőt Kovács Gergely Pál házigazda kérdezte a vallások, álvallások és a hitelesség témaköreiről. A hatfős asztaltársaság együtt vitatta meg a fenti fogalmak definícióját, mindenki hozzátette a saját megélt gondolatait.

A Kagylókürt folyóirat „Szektahisztéria” című cikke, illetve más összefoglaló tanulmányok is segítették a megértést, mint például Bácsfi Diána „A beavatás szakralitása” című írása.
A három órás beszélgetés alatt az élet nagy beavatási rítusaitól (születés, szülés, betegség) eljutottunk a spirituális beavatási aktusokon át a benső, megélt átváltozások tárgyalásáig.A Kör következő alkalmán a megjelenő Kagylókürt szám cikkeit vesszük górcső alá a tervek szerint Rácz Géza főszerkesztő társaságában.


Dob és mantra meditáció Pécsett

Megszakítás nélkül zajlik tovább egyedülálló programsorozatunk az Integráló, gyógyító dob és mantra meditáció. Ebben a hónapban március 28-án, szombaton találkoztunk a pécsi Jógaházban.Most már elmondhatjuk, hogy kialakult egy szűk mag, amely rendszeresen részt vesz ezeken a meditációkon, és alkalmanként csatlakozik egy-egy új érdeklődő. A hangulat ennek megfelelően barátságos, bár nagyon csendes. Egyedül a meditáció vezetőjének, egyben alapítványunk önkéntesének, Tenkei Imrének a hangját lehet hallani ilyenkor.

A találkozó most is a szimbolikus középpont - világ centrumának - felállításával kezdődött. Az elemeket egy kő, egy csésze víz, közösen gyújtott mécsesek és füstölők jelképezik. A ráhangolódás lépéseként mindenki mécsest és füstölőt helyezett középre.Eközben dobbal és dallal is meginvitáltuk az elemeket.
"A folyó csak ömlik,
zúdul és ömlik.
A folyó csak ömlik a tenger felé.
Víz anyag visz engem,
a gyermekének születtem.
Víz anya visz engem,
a tenger felé."
Az előző alkalommal bevezetett új eleme a meditációnak, mikor a résztvevők fejjel a szimbolikus oltár felé fekszenek, és közben a meditáció vezetője a fejüknél körbejár a dobbal. A cél a benső elcsendesedés, a legbensőbb én megtapasztalása. A hangulat misztikus, téren és időn kívüli élmény. Volt, aki arról számolt be, hogy a lépések alatt megreccsenő parketta nyikorgását az egyik oldalról, míg a dobot a másik oldalról hallotta.

Az ősi magyar dalok mellett sor került a szanszkrt mantrák éneklésére is. Rendszeres vendégeink már megtanulták ezeket a mantrákat is, és minden nehézség nélkül zengik együtt.Jó érzés ezt tapasztalni, hiszen ezzel a közös meditációval teljességgel megvalósítjuk alapítványunk céljait: az indai és a magyar hagyományok egyesülnek másfél órára a legnagyobb harmóniában. Fontosnak érezzük azt is, hogy megmutathatjuk, hogyan lehet a mai életben - akár alternatív gyógymódként is - hasznosítani az ősi hagyományokat.

2015. március 26., csütörtök

A cselekvés - XXV. Mandala kör Pécsett

Mint minden hónap utolsó csütörtökén, március 26-án is összegyűltünk a pécsi Napkelet Jógaházban, hogy közösen beszélgessünk az élet igazán fontos kérdéseiről. Mostani témánkat a Kagylókürt folyóirat 62. száma ihlette, melynek mottója: Actio, Reactio, Perfectio - A helyes viselkedésA családias légkörű közös beszélgetésen ezúttal is jelen volt Rácz Géza, filozófus, író, a Kagylókürt folyóirat főszerkesztője és alapítványunk képviselője. A témafelvezetés során arról kérdeztük, miért is olyan fontos ma a cselekvésről beszélni, van-e értelme egyáltalán beszélni róla. Ez azért is volt érdekes felvetés, mert 2004-ben a Kagylókürt 37. számában szintén hangsúlyos szerepet kapott a cselekedet és a cselekedetek visszahatását jelentő karma fogalma.

Néhány témához kapcsolódó cikk a 37. számból:
Karma és nevelés
Karma

A főszerkesztő úr egészen új nézőpontból közelítette meg a kérdést. A mai világban a spirituális ismeretterjesztés szintjén is elengedhetetlenül szükséges értő módon megragadni a karma fogalmát. Ami még ennél is fontosabb, hogy a hatás-visszahatás horizontálisan építkező rendszere mellett észre kell vennünk a vertikális emelkedés lehetőségét is. Ezért a világi aktivitást is érdemes a perfectio, a tökéletesség nézőpontjából megvizsgálni.Az este a cselekvéstől indultunk és a perfection át eljutottunk a csoda fogalmáig és mindennapi megjelenéséig.

Még a tavalyi évben tűztük ki a Mandala kör vezérmotívumaként, hogy az elméletet igyekszünk interaktív módon bemutatni, és arra ösztönözni a résztvevőket, hogy megéljék a közös felismeréseket. Ennek szellemében önkénteseink izgalmas interaktív játékba vonták be a vendégeket. Párokba rendeződve csupán mimika és gesztusok segítségével kellett információt kifejezni, amelyet a befogadó próbált értelmezni, majd szintén szavak nélkül válaszolni rá. Elgondolkodtató megfigyelések születtek, amelyek a téma még finomabb árnyalatait hozták felszínre.A következő találkozóra április 30-án kerül sor, a tervezett téma: Misztikus számok.

2015. március 21., szombat

Legyen béke, az országok között! - tavaszi tűzáldozat Ludastón

Derűs égbolt, napsütés fogadta a lelkes zarándokokat március 21-én Ludastón, ahol a hagyományos tavaszi tűzceremóniáját tartotta a Hindu – Magyar Kulturális Alapítvány támogatói csapata. Mintha az időjárás az elkövetkező időszak várható viszonyait, a világosság győzelmét jelezte volna előre…Debrecen, Szeged, Győr, Pécs, Budapest, Kecskemét… Az ország minden tájáról érkeztek vendégek a kecskeméti tanyavilág zarándokhelyére, hogy a saját belső békéjük megteremtésével tegyenek családjuk és tágabb környezetük belső-külső békéjéért. Közel hatvanan álltuk körül a lángokat.

A tűzáldozat résztvevőinek évről-évre növekvő létszáma mutatja, hogy sokan a kezdeményezés mellé állnak, egyre többen vélik úgy: ha béke van belül, idővel béke lesz a külvilágban is. A családtagok közötti egyetértés pedig jót hozhat a nemzetnek, jót hozhat a föld népének is.

"Legyen ez a tavasz egy új fejezet kezdete – köszöntötte a vendégeket Rácz Géza, az alapítvány képviselője, aki egyben a ceremóniát is vezette – amikor az eddig velünk lévő nehézségektől elbúcsúzunk és valami teljesebbet, tisztábbat hozunk létre az életben."
Rácz Géza kitért arra is, hogy különösen fontos a hiányok betöltése, a sebek begyógyítása, a jó dolgok üdvözlete, amikor az egyik szomszédos országban háborús cselekmények zajlanak. A szerzetes a béke megerősítéséért ajánlotta a szertartást.


A közel egy órás tűzszertartást követően a közelről és távolról érkezett résztvevők, a tavaszi ég alatt fogyasztották el az ebédet. Igazi különlegességnek számított, hogy a vendégeket arra ösztönöztük, hozzanak magukkal adományként házi készítésű süteményeket, sós finomságokat. Így az adományozás közösségépítő szerepére is szerettük volna felhívni a figyelmet. A sok-sok finomságot  fogyasztva nem is sikertelenül...

2015. március 14., szombat

Napekelet Bölcseleti Iskola – Önismeret Mi lakozik a mélyben?

A Napkelet Bölcseleti Iskola következő találkozója április 25-én lesz. Ez a rendhagyó együttlét Budapesten a Filozófusok Kertjében valósul meg, a Gellért-hegyi víztározó tetején. Egy hónappal korábban is találkoztunk: március 14-én délelőtt tíz órakor kezdődő programunkon Belső Naprendszerek címmel az önismeret kérdéskörét járták körbe előadóink.A havi rendszerességgel megrendezett találkozók törzsközönségén kívül mindig érkezik egy-egy új vendég is. A legtöbben már tudják: a programokon a mélyebb eszmecserén túl, gyakorlati eszmélkedésre is lehetőség nyílik.


Nagy pillanatok

Nem volt ez másként az előző hónapban sem, ahol az előadások közben felfedezhettük, mit hordunk a „bőröndjeink mélyén” éveken (vagy életeken) át magunkkal, majd Tenkei Imre által vezetett, napdobbal kísért közös meditáció segített mélyebb szinten is elraktározni a kapott élményeket.„- Nagyon meghatott vagyok, hiszen ebben az évben ünnepeljük, hogy harminc éve, 1985-ben jelent meg a Kagylókürt első száma” - kezdte köszöntőjét Szabó Edit, a program egyik szervezője. „Ezt azért fontos itt megemlíteni, mert a Napkelet Bölcseleti Iskola hátterében a Kagylókürt folyóirat áll.”

Edit megnyitóját a Rácz Géza, a Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány megálmodójának vizsgálódó gondolatai követték.

„- Nem szeretem ezt a témát” – nyitotta előadását Rácz Géza, a ki nem mellesleg a Kagylókürt folyóirat főszerkesztője is. Kijelentését az önismeret témakörének elcsépeltségével igazolta, azzal, hogy rengetegen foglalkoznak a témával, nehéz is benne újat mondani.A tökéletesedés útján

Az előadó szerint mindennek ellenére is fontos az önismeret, főként, ha ez folyamatos önvizsgálattal párosul. Hiszen minél közelebb jutunk a maradandó lelki énünkhöz, annál természetesebb közegbe találunk vissza. Önmagunk lelki megismerése óhatatlanul együtt jár az isteni igazságok megismerésével is. Az emberlétet egy találkozási pontként is felfoghatjuk, ahol bizonyos képzetekből elindulva eljuthatunk egy magasabb találkozásig, szintéziség. Ez következetes önvizsgálat egész más alapállást követel, mint a hagyományos önismeret. Önmagam megismerésével párhuzamosan jár az isteni igazságok felfedezése is.

Az előadó hangsúlyozta továbbá, hogy nincs két életünk, nincs sok szerepünk, az egész életünket, ezt az életünket kellene tökéletessé tenni. Ebben a lelki értékeink, lelki létmódunk felismerése segít.


Könnyed önismeret

Rácz Géza előadását Ősz Szabó Éva, a Napkelet Bölcseleti Iskola egyik önkéntes munkatársának, a Kagylókürt szerzőjének tájékoztatója követte. Éva az asztrológia gondolkodói által feltérképezett személyiségtípusokat ismertette: a szünetben lehetőséget teremtve arra, hogy mindenki megkereshesse a hozzá legközelebb állót, felfedezhesse, hogy tulajdonságai hogyan viszonyulnak a különféle leírásokhoz, értelmezésekhez. Népszerű, felismerésekben gazdag volt ez a játékos önismereti kirándulás, ahogyan mindenkit megnevettetett és elgondolkodtatott Tenkei Imre Ego-szamhitá című művének felolvasása is. A Kagylókürt folyóirat legújabb számából kiragadott szemelvények megmutatták, hogyan tudunk az önirónián, a humoron keresztül szembesülni a magunk gyengeségeivel, hogyan lehetünk képesek nevetve meghaladni azokat.A tartalmas délelőtt végére minden bőröndöt kinyitottunk és megtaláltuk a mélyben rejlő kincset.