2016. augusztus 15., hétfő

Mandala K Ö Z – valami új – Nem csak beavatottaknak!

Szeptember közepétől szabadegyetemmé "teljesült" a Mandala kör. Rácz Géza tanár úr pécsi egyetemi kurzusához kapcsolódunk témáinkban. 
A "Mandala közök" segítenek a témák mélyebb és közvetlenebb feldolgozásában, előzményei és továbbgondolásai a hó végi, "klasszikus" Mandala köröknek. Filmvetítések és baráti beszélgetések során keressük saját kérdéseinket. Ebben továbbra is a Kagylókürt biztosítja a támpontokat. 

Minden hónap közepére eső csütörtökön találkozhattunk egy kötetlenebb beszélgetésre a Mandala közön át, hogy a hó utolsó csütörtökén Mandala körbe érjünk.
Egy bögre finom teával várunk minden régi és új beszélgetőtársat! A részvétel ingyenes.

 
Szeptember 15. Az "Értelem és érzelem" volt az első témánk. Tér, idő, tudat, dimenziók hálója.

Október 13. Az elfogadás – egyetértés témája kapcsán találkoztunk a kerekasztalnál. Polaritás, a kétarcú valóság.


November 10. Mesterséges és természetes intelligencia. Az ihlettől a manifesztációig. Az intelligenciát mint tudatminőséget, annak a jelen korban megjelenő újabb formáit igyekeztünk körbejárni a Mandala közben.


December 15. Idén utoljára ültünk a kerek asztal körül a Mandala köz alkalmával. Elégedettség kultúrája témában jöttünk össze és elégedetten zártuk sorozatunkat. Első ízben az Értelem és érzelem foglalkoztatott bennünket, majd az Egyetértés és elfogadás került napirendre. Következő összejövetel a Mesterséges intelligencia, természetes ész jegyében telt és eljutottunk az Elégedettség kultúrájáig. Csak így utólag mutatkozott meg számunkra, hogy mennyire kapcsolódnak ezek a témák egymáshoz, feltételezik egymást. Sok örömünk volt Radnai Imrével a fölkészülésben, hiszen csodás írásokra leltünk közben a Kagylókürt cikkei közül valamint sok lelkes résztvevő vendég erősítette az Erőtér működését. Köszönet érte, hála minden támogatásért.

Legközelebb január utolsó csütörtöki napján lesz Mandala kör, a Mandala köz pedig lehetséges, hogy új néven és új törekvéssel fogja folytatni küldetését.