2015. április 25., szombat

Napkelet Bölcseleti Iskola ­ Egymás és önmagunk jobb megértéséért

Vonzó természeti környezetben, Buda egyik „nyugodt szigetén” tartottuk a Napkelet
Bölcseleti Iskola e havi találkozóját. Április 25­én a Gellért­hegyen, a víztározónál,
a Filozófusok kertjében jöttünk össze. Több résztvevőnek már a helyszín
megtalálása, a megérkezés is érdekes belső tapasztalásokat hozott.Ezeket a takarók és piknikkosarak felett ki­ ki el is mesélhette még a program
tényleges elkezdése előtt. Talán a varázslatos helyszín és a részvevők alacsonyabb
száma (12 fő) is hozzájárult ahhoz, hogy a délelőtt tíztől, délután két óráig tartó
összejövetel a szokásosnál is oldottabb, interaktívabb hangulatban zajlott.


Arcképcsarnok

Miután leterítettük takaróinkat, elrendeztük kellékeinket – a szó átvitt értelmében is
megérkeztünk – Ősz Szabó Éva vezetésével a füvesített, természet­közeli részről
átsétáltunk a kertben található szoborparkhoz. Ahol számos nagy tradíció
képviselőjével „találkoztunk”
Ábrahámmal, akit a judaizmus mellett a keresztény, iszlám és bahá’i vallás is
ősatyaként tisztel, és akit az Istennek magát alávető ember ősmintájaként
ismerhetünk.Assisi Szent Ferenccel, a ferencesek, klarisszák rendjének alapítójával, akinek
szemléletében az Isten fénye ragyog át az egész teremtett világon és egységbe
foglal mindent.

Bodhidharmával, a katonai kasztba tartozó legendás indiai buddhista
szerzetessel, aki szerint az önző céllal véghezvitt jócselekedetek
haszontalanok a megvilágosodás eléréséhez.
Buddhával, a buddhizmus alapítójával, aki hazát, családját elhagyva,
aszketikus, elmélkedő életet élt, míg 7 év után felébredt, megvilágosodott.
Ehnatonnal, aki az ókori Egyiptomban a XVIII. dinasztia 10. fáraója volt.
Akinek történelmi megítélése nem egységes: valakik szerint karizmatikus
uralkodó, látnoki művészlélek, mások gyengeelméjűnek, epilepsziásnak,
túlzottan pénz és hataloméhesnek tartják. Tényleges koponyalelete bizonyítja,
hogy valóban megnyúlt fejtetője volt: a szoborparkban látható ábrázolás nem
csak művészi megoldás.Gandhival, az erőszakmentesség tanítójával, akit önmegtartóztató életmódja
miatt a brahman és a mohamedán hinduk is megváltónak tekintenek:
Mahatmának (nagy léleknek) hívják. Dzsain vallású, mely a hindu és
buddhista vallásbölcselet eredményeit egyesíti.
Jézus Krisztussal, az emberiség megváltójával, az Isten fiával, aki példájával
és tanításával az erkölcsös élet alaptörvényévé a szeretetet teszi, az embert
Isten gyermekévé avatja.

Lao­ce­vel, kínai filozófussal. Nevének jelentése: öreg gyermek, öreg mester,
mely gyermeki egyszerűségére és nagyszerűségére utal. Mély spirituális tudás
birtokában volt, melyet az Út és az Erény könyvében is megcsodálhatunk.Élmény, tudás

Ősz Szabó Éva átfogó gyűjtése mellett Miletics Katalin Janka szobrászművész
szakértő gondolatait is meghallgathattuk a szobrokat vizsgálva. Visszatérve a
természetközelibb területre, közös munkánkat egy úgynevezett kiáradás
gyakorlattal folytattuk Rácz Géza úr, a Kagylókürt főszerkesztőjének vezetésével. A
Bhagavad­Gítából mindenki kimásolta a saját születési dátumának megfelelő
(fejezet = hónap, vers = nap) strófát. A gyakorlatunk elején ezen tudott mindenki
egyénileg meditálni, majd sorban megismerhette a többiek „üzenetét” is. Tettük
egy megkapó, meditatív szertartás keretében.

Zárásként nagy meglepetésben lehetett részünk, hiszen megtekinthettük a
Kagylókürt frissen megjelent, legújabb számát. Élményeinket egy közös étkezés
során osztottuk meg egymással.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése